• EL SISTEMA POLÍTIC A ESPANYA

Autor: Alberto Pérez Colom 

Centre: CEIP S'hort des Fassers, Alcúdia, Mallorca.
Etapa: Primària
Cicle: 3r
Àrea: Coneixement del medi natural i social 
Bloc : Persones, cultura i organització social
Tema: El sistema polític a Espanya i les Illes Balears
Tipus de material: Cuadernia

Objectius

 •       C0nèixer com és el sistema polític a Espanya.
 •       Conèixer els símbols d'Espanya i de les Illes Balears.
 •       Aprendre a descobrir coneixements de manera autònoma
 •       Aprendre les possibilitats del treball col·laboratiu
 •       Aprendre a investigar
 •       Aprendre a organitzar la informació i a fer mapes conceptuals
 •       Aprendre a fer un resum d'un tema i defensar-lo davant de la resta del grup-classe                                                                               

 

 

 

 

 • SISTEMES I APARELLS DEL COS HUMÀ

Recurs per a PDI de Alexandria: Biblioteca de recursos digitals per a l'aula

Activitat adreçada al Cicle Superior. Treballa aspectes dels diferents sistemes i aparells del cos humà.

• Les funcions de l’aparell circulatori.

• Els òrgans de l’aparell circulatori.
• Tipus de vasos sanguinis.
• Els moviments del cor: contracció i dilatació.
• Les funcions de la sang, venes i capil·lars.
Descripció de l’activitat: A l’enllaç adjunt hi ha la programació i un dossier 
amb activitats de l’alumnat.

 

 • Medi

Si cliqueu en la imatge podreu fer un Clic sobre una sèrie d`activitats de repàs del curs d`història de 6è de primària. Abraça els continguts de tot el curs (des de la prehistòria fins a l`actualitat) en forma de recordatori esquemàtic dels principals esdeveniments històrics estudiats en aquest nivell d`ensenyament. Haureu d`omplir buits, ordenar frases i conceptes cronològicament per verificar les vostres competències en la matèria.

 • ELS ÍBERS

Proposta de treball sobre Els Ibers en grups heterogenis per "aprendre junts alumnes diferents". Mari Pau Benito fa un plantejament de recerca d'informació, organització de la mateixa, elaboració de textos i edició dels continguts a exposar.

 • CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL. 6è de Primària

Aquest material forma part d'una extensa col·lecció d'activitats que cobreixen tot el currículum de l'àrea de coneixement del medi social i natural per als tres cicles d'educació primària. Aquest projecte, creat per Joan Verdaguer i Andrés, ha estat possible gràcies a una llicència per estudis concedida pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 3926 de 16/07/03).

Les activitats de medi natural per a 6è de primària estan formades per 15 unitats:

 1. La cèl·lula
 2. L'aparell locomotor
 3. La nutrició I
 4. La nutrició II
 5. El sistema nerviós i els sentits
 6. L'aparell reproductor
 7. La reproducció i el creixement
 8. La Terra
 9. Els volcans i els terratrèmols
 10. La modificació del relleu
 11. La calor
 12. L'electricitat i el magnetisme
 13. La llum i el so
 14. Els materials
 15. Les màquines

El material es complementa amb les activitats per al cicle inicialmedi natural 3ermedi natural 4tmedi natural 5èmedi social 3ermedi social 4tmedi social 5è i medi social 6è

 • WEBQUEST: La Terra a l'Univers

Per a sisè de primària

 • LA REPRODUCCIÓ

Autor: Alberto Pérez Colom 

Àrea: Coneixement del medi natural i social 

Govern de les Illes Balears. Conselleria d'Educació i Cultura

Tema: La reproducció

Tipus de material: Cuadernia

Es tracta d'una unitat  didàctica que podem fer amb la PDI a l'aula amb els alumnes o que ells poden fer a casa seva.

Consta de tres parts:

 1. ​L'aparell reproductor
 2. La maduresa sexual
 3. Així ens reproduïm 

 • L'EDAT CONTEMPORÀNIA

Autor: Alberto Pérez Colom

Unitat didàctica de l'àrea de Coneixement del Medi que repassa els següents continguts:

 1. La Guerra d'Independència
 2. El regnat de Felip VII
 3. Isabel II
 4. El final del segle XIX
 5. La dictadura de Primo de Rivera
 6. La 2a República
 7. La guerra civil
 8. La dictadura de Franco
 9. La Constitució de 1978
 10. Picasso

Està preparada per a fer-la en quatre sessions més una activitat de resum i una presentació de L'Edat Contemporània en format .ppt per a descarregar i que els alumnes completin amb el que han après durant les sessions.

Es pot treballar des de la web o be descarregar-nos els textos en format .pdf o .doc i treballar-la sense conexió a internet

 • CONEIXEMENT DEL MEDI SOCIAL A 6È DE PRIMÀRIA

Activitat JClic

 

Joan Verdaguer i Andrés 
engega'l (applet)
Aquest material forma part d'una extensa col·lecció d'activitats que cobreixen tot el currículum de l'àrea de coneixement del medi social i natural per als tres cicles d'educació primària. Aquest projecte, creat per Joan Verdaguer i Andrés, ha estat possible gràcies a una llicència per estudis concedida pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 3926 de 16/07/03).

Les activitats de medi social per a 6è de primària estan formades per 15 unitats:

 1. Vivim al planeta Terra
 2. El relleu, el clima i la vegetació
 3. El medi natural d'Espanya
 4. El medi natural d'Europa
 5. La població d'Espanya
 6. Els sectors d'activitats a Espanya
 7. L'activitat humana i el medi al món
 8. La Unió Europea
 9. Les edats de la història
 10. La prehistòria
 11. L'edat antiga
 12. L'edat mitjana: La formació de Catalunya
 13. Catalunya en l'edat moderna
 14. La Catalunya contemporània
 15. Catalunya avui

El material es complementa amb les activitats per al cicle inicialmedi natural 3ermedi natural 4tmedi natural 5èmedi natural 6èmedi social 3ermedi social 4t i medi social 5è.

 

 • JCLIC DE MEDI SOCIAL

Andròmeda- Activitats

Autor: Josep Planas i Gamundi 

 

engega'l (applet)
 
Andròmeda és un extens conjunt de paquets d'activitats Clic dissenyats com a material complementari dels temes del currículum de l'àrea coneixement del medi social i cultural dels cicles mitjà i superior de primària.

Per a una referència completa dels seus objectius i continguts visiteu la web d'Andròmeda.

La distribució dels paquets d'activitats es fa en dos grups. En aquesta pàgina es troben els corresponents al cicle superior:

 

 1. Catalunya física
 2. Catalunya.Economia i població
 3. Espanya física
 4. Espanya. Economía
 5. Espanya. Diversitat social i cultural
 6. La Mediterrània. Països, paisatges, costums
 7. Europa
 8. El planeta Terra
 9. Grans religions monoteistes.
 10. El patrimoni natural
 11. Aprendre a consumir:reduir, reutilitzar,reciclar.
 12. La prehistòria. Les primeres civilitzacions
 13. L'edat antiga
 14. L'edat mitjana
 15. L'edat moderna
 16. L'edat contemporània
 17. Catalunya d'ahir a avui
 18. Activitats de repàs