• Enciclopèdia de la naturalesa2.0

Fantàstica pàgina a on trobareu ordenats alfabèticament tots els animals, quan cliques el nom de l'animal que vols estudiar s'obre una finestra amb audio, text i imatges. També hi trobareu enllaços directes a temes relacionats amb la biodiversitat com ara hàbitat, escalfament global,contaminació, micromón, clima, classificació dels animals...

 • Enciclopèdia de la Ciència 2.0

Completíssima pàgina per estudiar qualssevol tema de ciències:, matemàtiques, física, química,ciències naturals, i altres subtemes més específics com ara els sistemes esquelètic i muscular, animals, nutrició, creixement, ecologia...

L'aplicació ens obre una finestra a on trobem l'explicació del tema que hem clicat, amb text, imatges, audio i enllaços amb ampliacions. 

Pàgina molt instructiva i que permetrà que els alumnes investiguin i facin recerca d'una manera molt guiada i segura

 • MONTSERRAT VISITA VIRTUAL

 

Montserrat ha fet el seu propi 3D. Es pot escollir l'idioma i veure els diferents escenaris per els que es pot "passejar" amb el ratolí i a pantalla complerta tan sols clicant a l'esquerra del menú d'inici, s'obren finestres a les que pots accedir: museus, basílica, escolania, sales d'expossició, etc.
 
Molt útil per a la PDI
 
 
 
 • CATALUNYA NATURA VIVA

 

La prestigiosa sèrie “Catalunya Natura Viva”, emesa l’any 2002 per Televisió de Catalunya, s’ha aplegat en una col·lecció de DVD . Els parcs naturals i les espècies que hi conviuen, la seva situació en la nostra geografia, les característiques orogràfiques, els seus hàbitats naturals i les poblacions que hi conflueixen constitueixen un notable document audiovisual, de gran bellesa gràfica, i una aproximació didàctica sense referents previs.

Tots els DVD tenen un “extra” amb les fitxes de la fauna i la flora més representativa dels diferents espais naturals.

<< videos a edu3.cat >>

 

 • VETERINARIS

 

Imatges del programa “Veterinaris” emès per TV3, on queden reflectides les relacions que s’estableixen entre els propietaris dels animals, els animals i els veterinaris.

Tot el que s’ha enregistrat són escenes reals, que després s’han editat  amb les pautes i el ritme d’un programa de ficció, com estableix la tècnica de la “docusèrie” .

L’equip no s’ha volgut centrar en un sol entorn, sinó que ha escollit diferents ambients i un ampli espectre de situacions: animals de companyia, animals salvatges, animals de granja

 

 

 • EL COS HUMÀ 2.0

Completíssima web per estudiar el cos humà: Aparells circulatori, digestiu, reproductor, respiratori...

 

 

 • COM FUNCIONEN LES COSES 2.0

Excelent pàgina de consulta sobre màquines, invents i principis de la ciència, amb imatges i enllaços. 

Molt útil per a PDI

 • 1 MINUT DE CIÈNCIA

Natus divertides

 • WEB SOBRE ALIMENTACIÓ

 

 • AULA DE NATURA

Herbari, insectes, minerals, fòssils...l'aula de natura és un espai virtual que va nèixer amb la intenció d'aprofundir en l'estudi del medi natural. Hi trobarem ésser vius, col·leccions, estris i materials que ens permetran observar, experimentar, deduir i treure conclussions amb els nostres alumnes

 • LES PLANTES

Estudi de les plantes on line, amb activitats per descarregar i/o imprimir

 • LA CÈL·LULA

 • PLANTES I ANIMALS DEL NOSTRE ENTORN

 •  VÍDEOS D'ASTRONOMIA

Web de videos sobre astronomia de l’Edu365

 • GLOGSTER de Naturals per al c. superior

Recull d'adreçes, vídeos i activitats que repassen molts dels continguts de medi natural presentats en un Glogster ( mural multimèdia ) el·laborat per Mireia Gasch, amb la finalitat de aglutinar en un únic enllaç tots els continguts.

Interessant per a fer a l'aula amb la Pdi, o per a que els alumnes ampliin els continguts treballats al'aula sota les consignes dels mestres

 • WEBQUEST: L'Edat Mitjana

Dades del material

 

Autor: Bartomeu Parets Amengual
Centre: CEIP Mestre Guillemet, Santa Eugenia, Mallorca.
Etapa: Primària
Cicle: 3r
Àrea: Coneixement del medi natural i social 
Bloc 5. Canvis en el temps: 
Tema: L'edat mitjana
Tipus de material: Webquest

Objectius

Utilitzar la lectura i les tecnologies de la informació per obtenir informació i com a instrument per aprendre a aprendre i compartir coneixements, valorant la contribució a la millora de les condicions de vida de les persones

Participar en l'elaboració, realització i avaluació de treballs d'investigació relacionats amb aspectes rellevants de l'entorn natural, social i cultural, amb la conservació del medi i del patrimoni i amb les accions solidàries.

Conèixer les característiques principals de com era la vida a l'edat mitjana, com vivia la gent, com estava organitzada la societat, quins estils artístics hi predominaven.

Conèixer fets i personatges rellevants de la història de les Illes Balears.

Potenciar l'interès per les manifestacions artístiques de la humanitat. L'art musulmà, el romànic i el gòtic.

Potenciar l'ús correcte d'internet en la recerca d'informació i la conversió d'aquesta en coneixement.

 

 • ELS APARELLS DEL COS

JClic que repassa els aparells del cos:

 1. Aparell Digestiu                                                                                         
 2. Aparell Circulatori
 3. Aparell Locomotor
 4. Aparell Excretor
 5. Aparell Reproductor
 6. Aparell Respiratori

Autor: Ferran Estruch i Mascarell, 1999