Acollida

Davant la palpable realitat de l'arribada d'alumnes nouvinguts (desconeixedors del nostre idioma i de la nostra cultura) és important, des del punt de vista de l'escola, tenir-ho pressent i poder donar resposta a demandes i necessitats diferents per tal d'afavorir llur integració a les aules ordinàries i al currículum establert.

Per aquest motiu volem oferir el nostre recull d'eines i activitats especifics per a alumnes nouvinguts.

  • SYMBALOO

Acollida/Nouvinguts. Recopilat per Mireia Gasch

  • JCLICS Per l'aula d'acollida

 

Algunes aplicacions del CLIC que poder ser útils a l'aula d'acollida i/o en els primers dies d'estada d'alumnes nouvinguts al centre

Enllaç

  • RECULL D'ADRECES PER A TREBALLAR AMB L'ALUMNAT NOUVINGUT DE LES ESCOLES DE SALT

 

Durant el curs 2009-2010, el grup de treball de tutors i tutores de les aules d’acollida de les escoles de primària de Salt han elaborat un recull d’adreces relacionades amb cada un dels onze temes del NIVELL INICIAL DE CATALÀ A1 – USUARI BÀSIC.

L’objectiu d’aquest recull és facilitar la feina a l’hora de cercar els recursos TIC adients per a cada tema, ja que estan enllaçats i contenen una breu informació orientadora.

Els recursos que s’enllacen no són pas nous, són els que es fan servir a totes les aules d’acollida de les escoles de primària de Catalunya, però els mestres de Salt es van adonar que si estan recollits tal com ho han fet, l’accés als materials és molt ràpid.