Practicant amb Potències

Aquesta aplicació ofereix una forma fàcil de coneixeri i practicar les potencies, ja que en cada exercici es recorda que en una potencia es multiplica la base per ella mateixa tantes vegades com indica l' exponent.

  • CÁLCULO MENTAL

  • QUADRATS I CUBS

  • PERCENTATGES

  • QUADERNS VIRTUALS

Quatre quaderns de problemes per a 6è

  • PROBLEMES SISTEMA MÈTRIC DECIMAL