• ANGLES

Activitat adreçada al Cicle Superior. Treballa els procediments de construcció i mesura d'angles i conceptes relacionats.

• Mesurar angles i reconèixer angles rectes, aguts i obtusos.

• Determinar angles consecutius i adjacents.
• Determinar l’angle recte com un quart de volta d’un gir.
• Usar el transportador d’angles.

 

 

En aquest paquet d'activitats de Clic es presenta el més significatiu del currículum de matemàtiques de 5è de primària: Nombres naturals. La suma, Nombres naturals. La resta, La multiplicació. Quadrats i cubs, La divisió, Proporcionalitat i operacions combinades, Construccions geomètriques, Polígons, Simetries i translacions, Longitud, Fraccions....

 

 

 Descripció: Aleatòriament ens proposa exercicis d’equivalències entre fraccions decimals i nombres decimals. Simulador del paper del mestre quan diu a l’alumne si un exercici d'equivalències entre nombres decimals i fraccions decimals està ben fet

Càlculs equilibrats:

Aplicació interessant: els alumnes hauran de trobar el nombre que falta per aconseguir equilibrar els càlculs. Eina excelent per a reforzar la comprensió del signe=. es pot triar entre escollir un objectiu o varis diferents, es pot triar objectiu segons l'edad dels alumnes i també es pot pretendre trobar l'equilibri entre diferents tipus de càlculs, per ex. la resta i la divisió.

La pàgina està en anglès però amb l'eina del traductor es tradueix directament

 
  • PROPIETAT DISTRIBUTIVA

  • COMBINA OPERACIONS: jerarquia i ús del parèntesi

  • SISTEMA DE NUMERACIÓ DECIMAL

Quaderns Virtuals de mates:

 

 Nombres de fins a deu xifres.
Lectura i escriptura de nombres.

 

  • FRACCIONS

 

Activitats sobre fraccions nivells: er. cicle primària / ESo 1

Autor: Joan Bartolomé