• FESTES TÍPIQUES ANGLOSAXONES

JClic d'activitats sobre tres festes típiques anglosaxones: Hallowenn, christmas i easter.

 • THANKSGIVING DAY

Paquet d'activitats en anglès sobre la festa tradicional nord-americana del Dia d'Acció de Gràcies

 • WELCOME TO EUROPE!

Paquet d'activitats sobre els països de la Unió Europea adreçat a l'àrea de llengua extrangera

 • DIFERENTS MATÈRIES: Dream Box. Primary Education 6

 • ENGLISH 6º

Paquet d'activitats en llengua anglesa per a sisè de primària, a partir d'una publicació de l'editorial Richmond. S'hi treballen diversos temes a partir de 6 històries:

 

 1. From rags to riches
  Relacions familiars, els dies, mesos i anys, el passat simple, verbs irregulars i descripció de personatges.

   

 2. The real king
  Reforç del passat simple, ordre de les paraules, formes negatives, preguntes i respostes en passat.

   

 3. Amy's revenge
  Ús del passat simple, verbs irregulars, oracions afirmatives i negatives en passat, esbrinar els gustos.

   

 4. Thin ice!
  Informació sobre la salut, expressar una necessitat, preparar una farmaciola.

   

 5. Mr. Fogg's bet
  Nombres ordinals, les hores i les dates, ús de will, comparatius, little, few, some & any, seguir direccions.

   

 6. In the nick of time
  Respondre preguntes en passat simple, ordenar successos, practicar was & were, donar ordres, ús dewill, verbs compostos i els superlatius.