• ANIMALS

Es treballen les comparacions i els superlatius amb les descripcions dels animals

 

  • ANGLÈS 5è

  • DIFERENTS MATÈRIES: Dream Box. Primary Education 5

  • ENGLISH 5º

Paquet d'activitats en llengua anglesa per a 5è de primària, a partir d'una publicació de l'editorial Richmond. S'hi treballen diversos temes a partir de 6 històries:


  1. A mysterious package
  2. Where's the treasure?
  3. A strange visitor
  4. Far from home
  5. A friend in trouble
  6. The archery contest